Om aktiviteten:
Förstudie för att ta fram behov och krav för en innehållshantering. Ett innehållshanteringssystem behövs för att strukturera och tillgängliggöra innehåll på intranätet, t ex olika typer av dokument. Syftet är att kunna möta behov kring bland annat mobilt arbetssätt, bra sökfunktionalitet och förbättrad arbetsmiljö.

Kontaktperson: Laine Västrik, tjänsteansvarig laine.vastrik@intraservice.goteborg.se

Tidplan: Förstudien är inte påbörjad. Plan: Förstudie hösten 2015. Förstudien ska innehålla förslag på tidplan för införande.