Om aktiviteten:
Etablera en tydlig målbild för e-tjänster i alla stadens verksamheter.

Kontaktperson: Niclas Bengtsson, verksamhetschef Konsument och medborgarservice niclas.bengtsson@kom.goteborg.se

Tidplan: 2015