Info om aktiviteten:
Etablering av målbild, strategi och styrning e-tjänster samt e-tjänstplattform med handlingsplan. När en tydlig målbild för e-tjänster i alla stadens verksamheter finns framtagen tas en handlingsplan för att optimera den tekniska plattformen fram. Under slutet av 2014 gjordes en omfattande genomlysning av nuvarande e-tjänsteplattform. Slutrapporten är en startpunkt för fortsatt analys och utveckling av stadens e-tjänsteplattform.

Kontaktperson: Laine Västrik, tjänsteansvarig laine.vastrik@intraservice.goteborg.se

Tidplan: 2015