Om aktiviteten:
Ger möjlighet för en enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar.

Syfte: Att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad tillgänglighet. Vidare att förbättra servicen för brukare och klienter socialtjänsten och förenkla vardagen samt avlasta verksamheten. Färre samtal väntas även till Kontaktcenter.

Kontaktperson: Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig för Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se Josephine Andersson, utvecklingsledare Konsument och medborgarservice
josephine.andersson@kom.goteborg.se

Tidplan: Kravarbetet genomförs och slutförs under 2015. Teknisk förstudie under 2015 samt start av utvecklingsarbetet. Leverans av ny modul för e-tjänsten ”Mina ärenden” under 2016 samt start av införandet.