Om aktiviteten:
SMS-tjänst för meddelande som informerar om när försörjningsstödet är utbetalt.

Ett införande av e-tjänsten ”SMS tjänst för utbetalningar” kommer att innebära en stor avlastning för socialtjänsten och medborgarkontoren vad gäller brukarnas frågor rörande när utbetalning/insättning av ekonomiskt bistånd görs till den enskildes konto. Denna typ av förfrågningar kan vissa dagar vara så frekvent att telefonisystemen blir överbelastade – de som ringer kommer inte fram, vilket ställer till med stora problem för såväl brukarna som verksamheten.

Syftet är att förbättra tillgängligheten och servicen för mottagare av försörjningsstöd och förenkla vardagen för samt avlasta verksamheten. Färre samtal väntas även till Kontaktcenter.

Kontaktperson för aktiviteten: Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se  Josephine Andersson, utvecklingsledare Konsument och medborgarservice josephine.andersson@kom.goteborg.se

Tidplan: Kravarbetet genomfört och slutfört under 2014. Teknisk förstudie under 2015 samt start av utvecklingsarbetet. Leverans av ny modul för e-tjänsten under 2016 samt start av införandet.