Om aktiviteten:
E-tjänst för ansökan om äldreomsorg som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. Tjänsten innebär en möjlighet att ansöka om äldreomsorg digitalt via e-tjänst på stadens hemsida. I ett första skede, under 2015, kommer ansökan om äldreomsorg (särskilt boende) att produktionssättas och implementeras. Därefter under 2016 kommer tjänsten att öppnas även för ansökan om hemtjänst.

Kontaktperson för aktiviteten: Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se  Josephine Andersson, utvecklingsledare Konsument och medborgarservice josephine.andersson@kom.goteborg.se

Tidplan: Kravarbetet genomfört och slutfört under 2014. Teknisk förstudie under 2014 samt teknisk produktionssättning 2015. Start av införande i verksamheterna 2015 vad avser särskilt boende. Införande av ansökan av hemtjänst under 2016.