Om aktiviteten
Samordning och implementering av det nätbaserade verktyget SkolmatSverige.

Det finns ett kostnadsfritt befintligt nätbaserat verktyg som hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett helhetsperspektiv. En rapport skapas för varje skola som innehåller vägledning till förbättringar som skolan kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska trivas i skolrestaurangen och äta av skollunchen. Detta främjar i sin tur såväl lärande som bra matvanor och god hälsa hos eleverna. Rapporten hjälper även skolan att uppnå skollagens krav på näringsriktiga måltider. Några stadsdelar i Göteborg använder sig av verktyget men det behöver finnas en central organisation som samordnar implementeringen över hela staden.

Kontaktperson
Kristina Magnusson, Utbildningsledare Utbildningsförvaltningen kristina.magnusson@educ.goteborg.se

Tidplan
2016-2017