Utveckling av digitala guidade livevisningar av utställningar i staden, till exempel på museum.

Om aktiviteten:
I-padstyrda robotar kan användas för att göra olika former av utställningar mer tillgängliga för dem som har svårt att röra sig eller saknar tid eller möjlighet att förflytta sig. Ett testprojektet är initierat av EU-projektet eSenior inom Senior Göteborg i samarbete med Göteborgs stadsmuseum men tillgängliggörandet av kulturinstitutionernas samlingar kan göras på en mängd olika sätt och mot olika målgrupper, t.ex. äldre, skolbarn och –ungdomar samt personer med olika funktionsnedsättningar. På träffpunkter, i klassrum, i det egna hemmet o.s.v. kan en guidad tur fås live av olika utställningar med en surfplatta. En robot förmedlar vad den ”ser” och det finns också möjlighet till interaktion.

Kontaktperson för aktiviteten: Anna Petrén-Kihlström, IT-chef Kulturförvaltningen,
anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Tidplan: 2015-2016

Foto: Lars Nejstgaard