Beredning, krav och upphandling av e-tjänst och digital kurskatalog för kulturskolan.

Om aktiviteten:

En gemensam e-tjänst för ansökan och antagning till kulturskolan med integrerat IT-stöd och digital kurskatalog är under framtagande. Med en lösning för hela staden blir vi effektivare, tydligare och mer samspelta gentemot medborgaren. Den nya e-tjänsten ger också förutsättningar för ökad likvärdighet, stödjer fastställda och enhetliga arbetssätt samt bidrar till utveckling av stadens kulturskolor.

Kontaktperson för aktiviteten: Emilia Åman, processledare Stadsledningskontoret, emilia.ahman@stadshuset.goteborg.se

Tidplan: 2014-2016