Om aktiviteten:

Nytt webbgränssnitt (ny design och interaktion) för att söka politiker och förtroendeuppdrag. Syftet är att förbättra möjligheten att kontakta politiker.

Kontaktperson för aktiviteten: Anette Hermansson, Utvecklingsledare Konsument och medborgarservice
anette.hermansson@kom.goteborg.se

Tidplan: Klar hösten 2015