E-tjänst för ansökan och återansökan om försörjningsstöd som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. En förstudie har gjorts som visar att det finns stora nyttor både för göteborgarna och verksamheterna med digitala lösningar. Volymen av ansökningar om försörjningsstöd till Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar är stor och mycket administration läggs ned på hantering av blanketter och intyg/dokument i pappersform under handläggningen. Genom att digitalisera ansökningsprocessen kan verksamheterna förbättra tillgängligheten och servicen. Handläggningen startar med e-tjänsten vilket underlättar i den fortsatta handläggningen av ärendet. För göteborgarna innebär det att de får ytterligare en kanal in till det stöd de kan behöva av socialtjänsten samt att de kan använda de digitala verktyg de är vana vid i sin vardag.

Kontaktperson för aktiviteten: Eva-Maria Hermansson, tjänsteansvarig Välfärd eva-maria.hermansson@intraservice.goteborg.se  Josephine Andersson, utvecklingsledare Konsument och medborgarservice josephine.andersson@kom.goteborg.se

Tidplan: Kravarbetet genomfört och slutfört under 2014. Teknisk förstudie under 2015 samt start av utvecklingsarbetet. Leverans av ny modul för e-tjänsten under 2016 samt start av införandet.