I handlingsplanen för 2017 har inga konkreta aktiviteter angivits. Istället har fyra prioriterade områden pekats ut, inom de områden som kommunfullmäktige prioriterat i sin budget för 2017. De fyra områden som det fortsatta arbetet med digitalisering fokuserar är:

  1. Öppna data
  2. Informationsarkitektur
  3. Nyttorealisering 2.0 (förändringsledning)
  4. Konsolidering

Utöver dessa fyra områden kommer arbetet att framskrida inom de dryga 40 aktiviteter som redan startats upp inom projektet och som i skrivande stund ännu inte färdigställts. Kommunfullmäktige har också beslutat att test av fritt wifi ska fortsätta under 2017.