Kommunstyrelsen antog den 19 oktober projektets förslag till hur det fortsatta arbetet med e-samhället skulle organiseras. Handlingsplanerna för 2015 och 2016 har inneburit att drygt 40 aktiviteter startats upp. Dessa kan vara mindre, exempelvis förstudier, eller större, som i fallet med att testa fritt wifi. I handlingsplan för 2017 lämnar projektet den tidigare inriktningen med att sponsra specifika aktiviteter och pekar istället ut fyra viktiga områden för det fortsatta arbetet. Dessa är:

  • Öppna data
  • Informationsarkitektur
  • Nyttorealisering 2.0
  • Konsolidering

Utöver de fyra strategiska områdena sker det fortsatta arbetet inom ytterligare två områden: fortsatt arbete med pågående aktiviteter i tidigare handlingsplaner samt fortsatt arbete med fritt wifi.

Länk till handlingsplanen:

http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/33CB1FB8DA0522A8C1258048004E594D/$File/2.2.2_20161019.pdf?OpenElement