Det har varit högtryck i e-tjänstfabriken det senaste året. Under 2015 utvecklade konsument- och medborgarservice ett 30-tal nya e-tjänster varav två var initiativ i handlingsplanen för e-samhälle.

Förväntningarna på kommunens digitala service ökar hela tiden. Att kunna utföra sitt ärende direkt på mobilen eller surfplattan, när det passar just mig, blir allt viktigare . Våra digitala tjänster ger boende, besökare och företag en mer effektiv service samtidigt som de avlastar verksamheterna med vissa administrativa uppgifter.

– Ökad nytta för göteborgarna är vårt primära mål, säger Niclas Bengtsson, verksamhetschef för service- och e-tjänstutveckling på konsument- och medborgarservice (KoM).

Staden har cirka110 e-tjänster. Bara under 2015 utvecklades ett 30-tal nya e-tjänster, både enklare formulär och mer avancerade e-tjänster där användaren får logga in med sitt bank-id. Några exempel är ansökan till äldreboende, återansökan om försörjningsstöd och anmälan till privat borgerlig vigsel. Till hösten hoppas man bland annat kunna lansera Skattekollen, en e-tjänst som beräknar vad dina skattekronor går till i den offentliga kassan. Ett antal olika appar finns också med i planeringen.

– Vi planerar bland annat för en biblioteks-app, som gör besöket på biblioteket mer givande med interaktiv guidning. En medborgar-app ska ge tillgång till stadens digitala tjänster, nyheter och viktig information. Vi tittar också på en appversion av tjänsten ”Min stad”, där man kan utforska och ge förslag i vår stadsutveckling, säger Niclas Bengtsson.

På service- och e-tjänstutveckling arbetar fem personer med att bereda och projektleda utveckling av e-tjänster och service. Har du frågor eller idéer om nya digitala medborgartjänster eller vill du själv utveckla tjänster med stöd av stadens öppna data? Kontakta serviceutveckling@kom.goteborg.se

Du hittar alla stadens e-tjänster på goteborg.se: Självservice och e-tjänster