Den 25 augusti planerar projektet tillsammans med Konsument och medborgarservice och intraservice ett informationsmöte med lokala fackliga representanter i Göteborgs Stad om service och digitalisering. Mötet är ett initiativ från den fackliga referensgruppen för service och digitalisering, som är en av projektets referensgrupper.