Maria Soner, kommunikationsstrateg i projekt e-samhälle slutar sitt uppdrag i projektet och går på föräldraledighet från den 7 juni. När Maria kommer tillbaka från föräldraledigheten börjar hon tjänsten som kommunikationsstrateg för område Äldreomsorg och hälso- och sjukvård på stadsledningskontorets kommunikationsavdelning.