Digitala Göteborg

Göteborgs Stads väg till e-samhället
Se filmen

%

i åldrarna 6 till 65 år använder internet dagligen

%

av tvååringarna i Sverige använder internet

%

av ungdomarna mellan 12 och 15 år använder smarta mobiler via wifi

%

av mobilanvändarna använder mobilt ID

Programområden

Insatsområden

Nyheter

Över 100 e-tjänster i staden

Det har varit högtryck i e-tjänstfabriken det senaste året. Under 2015 utvecklade konsument- och medborgarservice ett 30-tal nya e-tjänster varav två var initiativ i handlingsplanen för e-samhälle. Förväntningarna på kommunens digitala service ökar hela tiden. Att...

Utbildning i öppna data

I maj 2015 genomförde projektet en konferens och ett hackathon kring öppna data. Arbetet med öppna data har därefter fortsatt och till hösten kommer öppna data att kunna erbjudas som en kommungemensam internt tjänst i staden. Som ett led i det genomförs en utbildning...

Informationsmöte med lokala fackliga 25 augusti

Den 25 augusti planerar projektet tillsammans med Konsument och medborgarservice och intraservice ett informationsmöte med lokala fackliga representanter i Göteborgs Stad om service och digitalisering. Mötet är ett initiativ från den fackliga referensgruppen för...

Staden har svarat på SOU om digital transformation

Göteborgs Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Digitaliseringskommissionens slutbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91). Kommissionen har inför sitt slutbetänkande haft i uppdrag att presentera en...

Maria Soner slutar i projektet

Maria Soner, kommunikationsstrateg i projekt e-samhälle slutar sitt uppdrag i projektet och går på föräldraledighet från den 7 juni. När Maria kommer tillbaka från föräldraledigheten börjar hon tjänsten som kommunikationsstrateg för område Äldreomsorg och hälso- och...